Reservation_HR

Dobrodošli

Rezervacija

Za rezervacije koristite e-mail info@restaurant-levanat.com

Molimo nazovite nas telefon za sve rezervacije unutar 4 sata od željenog termina.

Tel.: +385 (20) 43 53 52

RESTORAN LEVANAT
Šetalište Nika i Meda Pucića 15, 20 000 Dubrovnik
Tel.: +385 (20) 43 53 52
Mob.: +385 (98) 99 57 178
info@restaurant-levanat.com
/restaurant.levanat
   /levanat.dubrovnik

IMG_0577